Ik organiseer een vergadering

Een kleine of grote vergadering moet ongestoord kunnen verlopen en daarom moet je optijd alle voorzieningen geregeld hebben, maar ook getest op de goede werking. Het is verstandig om optijd een locatie te bepalen en te reserveren. Afhankelijk van het type vergadering zul je van te voren de benodigde audio-visuele voorzieningen moeten regelen. Dit kan uiteenlopen van een beamer tot zelfs een stemsysteem bij bijvoorbeeld een aandeelhoudersvergadering.

Ieder type vergadering vraag om specifieke voorzieningen

De inhoud van en het type vergadering bepaald voor een belangrijk deel wat nodig is om de vergadering goed te laten verlopen. Naast de datum en tijd is de doelstelling en agenda van de vergadering van belang om benodigde audio-visuele middelen en andere voorzieningen te bepalen.

Er zijn vele mogelijkheden om de vergadering beter te laten verlopen. De juiste presentatie middelen zij van essentieel belang. In een wat grotere setting kan een discussie en/of stemsysteem de vergadering beter laten verlopen. Je zorgt met een discussiesysteem dat sprekers om de beurt kunnen spreken. Bovendien kan de voorzitter altijd microfoons in- en uitschakelen. Met een stemsysteem verlopen stemmingen gecontroleerd en is het resultaat direct beschikbaar.

Ontspanning

Bij bijvoorbeeld heisessies en jaarvergaderingen is ontspanning tussendoor essentieel. Ook een borrel met hapjes achteraf kan bijvoorbeeld de saamhorigheid van de groep vergroten. Door dit op te luisteren met muziek en andere audio visuele middelen kan de saamhorigheid bevorderd worden en creëer je een optimale sfeer.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Jeroen Pos

Directeur Verhuur contactformulier

Beter communiceren met Beeld Geluid & Licht