Hogeschool van Hall Larenstein

Hogeschool van Hall Larenstein

Auditorium en multifunctionele ruimte

Na een ingrijpende renovatie is de kapel van de Hogeschool van Hall Larenstein klaar voor de toekomst. Na verwoest te zijn in de Tweede Wereldoorlog, heeft de kapel na herbouw verschillende functies gehad. Nu is het een ruimte geworden die goed geoutilleerd is voor zowel onderwijs als diplomauitreikingen, ontvangsten en presentaties.

De moderne audiovisuele technieken zijn perfect geïntegreerd zonder afbreuk te doen aan de gewenste functionaliteit en flexibiliteit.